ข่าวรับสมัครนักศึกษา

รายละเอียด

ข่าวรับสมัครนักศึกษาใหม่ระ ปวส. และปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพระนครเหนือ
รอบโควต้านะครับ
-วิดวะเครื่องกล
-อิเล็ก-โทรคมนาคม
-ไฟฟ้า
-แมคคาทรอนิกส์
-คอมพิวเตอร์
-อุตสาหการ


เข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.eng.rmutp.ac.th
สมัครได้ที่ admis.rmutp.ac.th

Last Updated (Friday, 26 February 2010 13:23)

 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับมหาวิทยาลัยโตไก ประเทศญี่ปุ่น (Tokai University) เปิดสอนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น

 

สำนักงานโตไก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับมหาวิทยาลัยโตไก ประเทศญี่ปุ่น (Tokai University) เปิดสอนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อศึกษาต่อมหาวิทยาลัยโตไก โดยในปีแรกศึกษาหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น (ระยะเวลา 6 เดือนแรกศึกษาที่ สจล. ระยะเวลา 6 เดือนหลัง ที่มหาวิทยาลัยโตไก) เมื่อเรียนจบหลักสูตร 1 ปี เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โท เอก ณ มหาวิทยาลัยโตไก ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ญี่ปุ่น มี 8 วิทยาเขต 19 ภาควิชา และ 80 สาขาวิชา มีทั้งระดับปริญญาตรี (ธรรมดา) ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) นักศึกษาวิจัย ปริญญาโท ปริญญาเอก มีโรงเรียนสอนภาษาอยู่ในมหาวิทยาลัย และสามารถสอบเข้าได้โดยผ่านการรับรอง จากอาจารย์ของมหาวิทยาลัยโตไก นอกจากนี้มหาวิทยาลัยโตไก ยังมีระบบการลดค่าเล่าเรียนและทุนการศึกษาต่าง ๆ มากมาย เปิดรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2553 ติดต่อสอบถามรายละเอียด และสมัครได้ที่ สำนักงานโตไก ในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2553 ติดต่อสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ สำนักงานโตไก ในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โทร. 0-2326-4526 www.kmitl.ac.th/tokai , http://161.246.85.157/takai/ ข่าวรับสมัครนักศึกษาใหม่ระ ปวส. และปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพระนครเหนือ รายละเอียด ข่าวรับสมัครนักศึกษาใหม่ระ ปวส. และปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพระนครเหนือ รอบโควต้านะครับ -วิดวะเครื่องกล -อิเล็ก-โทรคมนาคม -ไฟฟ้า -แมคคาทรอนิกส์ -คอมพิวเตอร์ -อุตสาหการ เข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.eng.rmutp.ac.th สมัครได้ที่ admis.rmutp.ac.th

Last Updated (Friday, 26 February 2010 13:19)

 

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2553

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รับผู้จบมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ใช้เวลาเรียน 3 ปี

2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) - รับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับ ปวช.(สายตรง) ใช้เวลาเรียน 2 ปี

- รับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม.6 หรือเทียบเท่า) ใช้เวลาเรียน 2 ปี และภาคฤดูร้อน

 

Last Updated (Friday, 26 February 2010 13:15)

 
ลิ้งค์ด้วยภาพเคลื่อนไหว
whos online
We have 1 guest online
Poll
เว็บไซต์นี้ให้ความรู้มากเพียงใด